U zvučnoj masaži tibetanske zdjele se polažu na tijelo osobe koja leži, udaraju se palicom i pomiču preko meridijana i akupresurnih točki. 

Za vrijeme tretmana se pod utjecajem zvuka mijenjaju moždani valovi iz beta, u alfa i theta valove, koji su karakteristični za opušteno, meditativno stanje.

 

U prvim masažama dolazi do otpuštanja stresa i čišćenja tijela od toksina zbog aktivacije limfe.

U svakoj daljnjoj masaži dolazi do otpuštanja na suptilnijim razinama (emocionalnoj, mentalnoj).