mjesečna članarina za yogu 1x tjedno              225kn (30 eura)

mjesečna članarina za yogu 2x tjedno              340kn (45 eura)

mj.članarina non linear movement 1x tj.         150kn (20 eura)

mj.članarina yoga+non linear (2x tjedno)       300kn (40 eura)  

drop-in sat yoga                                                     65kn (8,6 eura)

drop-in sat non linear movement                      45kn (6 eura)

zvučna masaža (45-60min.)                                200kn (26,5 eura)

Munay-Ki inicijacija                                             100kn po inicijaciji (13,5 eura)

 

*cijene u EUR su obračunate prema fiksnom tečaju konverzije koji iznosi 1 euro=7,53 kuna

                                                                                                                         

Članarina se uplaćuje na žiro račun obrta početkom mjeseca.