mjesečna članarina za yogu 1x tjedno              33 eura (248kn)

mjesečna članarina za yogu 2x tjedno              47 eura (352kn)

mj.članarina non linear movement 1x tj.         23 eura (172kn)

mj.članarina yoga+non linear (2x tjedno)       40 eura (300kn)  

drop-in sat yoga                                                     10 eura (75kn)

drop-in sat non linear movement                      7 eura (52kn)

zvučna masaža (45-60min.)                                30 eura (225kn)

Munay-Ki inicijacija                                             20 eura po inicijaciji (150kn)

 

mjesečna članarina za polaznice koje žele prakticirati isključivo po snimkama (dostupne 7 dana):

yoga                  47 eura (352kn)

NLMM              33 eura (248kn)

NLMM+yoga   55 eura (412kn)

          

                                                                                                               

Članarina se uplaćuje na žiro račun obrta početkom mjeseca.