mjesečna članarina za yogu 1x tjedno          200kn 

mjesečna članarina za yogu 2x tjedno          320kn 

mj.članarina non linear movement 1x tj.        150kn 

mj.članarina yoga+non linear 2x tjedno         280kn     

drop-in sat yoga                                             60kn 

drop-in sat non linear movement                   45kn 

zvučna masaža (45-60min.)                           200kn 

Munay-Ki inicijacija                                        100kn po inicijaciji

                                                                                                                                 

Članarina se uplaćuje na žiro račun početkom mjeseca.

Za online satove na jednu članarinu mogu sudjelovati i ostali ukućani:)